Om netstedet

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har som led i det Carlsbergfond-finansierede Semper Ardens-projekt Digitale Hovedstrømninger / Digital Currents (2016-19, læs mere her) stået for arbejdet med at tilvejebringe en ny udgave af Georg Brandes’ Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur (1872-1890).

Det drejer sig om en digital, tekstkritisk og kommenteret udgave. Førsteudgaverne af de seks bind danner tekstgrundlag, og udgaven er forsynet med et selektivt variantapparat, der oplyser om de ændringer, Brandes foretog i senere udgaver. Dertil kommer udførlige forskningsbaserede introduktioner til de enkelte bind af Hovedstrømninger, registre over personer, værker, litterære karakterer og steder, linkning til DSL’s ordbøger, søgemuligheder, en tidslinje over Brandes’ liv og internationale aktiviteter, samt forskellige ressourcetekster: tyske, engelske og franske oversættelser af værket samt Brandes’ Forklaring og Forsvar (1872) og selvbiografien Levned 1-3 (1905-08).

På webstedet georgbrandes.dk kan man desuden finde den udforskning af Hovedstrømninger som litteraturvidenskabelig og kulturkritisk begivenhed, som er foregået inden for rammerne af forskningsprojektet. Også projektets eksperimenter med digitale tekstanalytiske metoder er dokumenteret.

Projektleder for Digitale Hovedstrømninger / Digital Currents har været Lasse Horne Kjældgaard (Roskilde Universitet). Viceleder og hovedredaktør af udgaven og webstedet har været Jens Bjerring-Hansen (Københavns Universitet).

Organisation

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Christians Brygge 1
1219 København K
Tlf. 33 13 06 60

Skriv til: brandes@dsl.dk

Redaktion (DSL)

Hovedredaktør: Jens Bjerring-Hansen

Filologisk redaktion: Jeppe Barnwell, Elise Iuul, Gert Posselt, Nicolas Reinecke-Wilkendorff, samt medvirken af Lars Buhl Mountwell Hansen og Ida Marie Klahn

IT-udvikling: Thomas Hansen, Jonas Nielsen, Nicolai Hartvig Sørensen (DSL) og IT-udviklingsfirmaet Magenta

Studentermedhjælp: Gustav Valdemar Strange, Asger Berndsen, Sarah Elisabeth Clement Toftager og Ida Salling Jensen

Andre deltagere

Postdoc: Monica Wenusch

Forfattere, introduktioner: Per Dahl (AU), Torben Jelsbak (KU), Carsten Meiner (KU), Adam Paulsen (SDU), Robert Rix (KU) og Anna Sandberg (KU)

Sprogteknologer: Bart Jongejan og Sussi Olsen (CST, KU)

Oversætter, engelsk: William Banks

Samarbejdspartnere: Peter Broadwell (Stanford), Quinn Dombrowski (Stanford), Frank Fischer (HSE, Moskva), Peter Leonard (Yale) og Kristoffer Nielbo (AU)

Tilsyn og board

Fagligt tilsyn, DSL: Flemming Lundgreen-Nielsen og Per Øhrgaard samt Klaus Nielsen (IT)

Advisory board: Narve Fulsås (Tromsø), Timothy Tangherlini (UCLA), Mads Rosendahl Thomsen (AU) og Martin Zerlang (KU)

Projektledelse, Digitale Hovedstrømninger

Projektleder: Lasse Horne Kjældgaard (RUC)

Vice-projektleder: Jens Bjerring-Hansen (KU)